Nuclear Energy – SMR

V současné době je celosvětovvě vyvíjeno více než 150 různých konceptů SMR. Většina těchto konceptů využívá jako chladiva primárního okruhu některé z pokročilých chladiv, která jsou uvažovaná pro tzv. IV. generaci jaderných reaktorů. Pro většinu těchto reaktorů by byl sCO2 oběh s výhodou aplikovatelný. Jedním z těchto reaktorů je i EnergyWell, koncept vyvíjený v Centru výzkumu Řež. Tento reaktor využívá v primárním a sekundárním okruhu tekuté sole, zatímco terciární okruh je navržen právě na bázi sCO2 oběhu. Více informací o tomto konceptu se můžete dozvědět zde – https://www.energywell.cz/