Prekompresní oběh

Prekompresní oběh je další úpravou oběhu s cílem zvýšit množství regenerovaného tepla. Oběh vychází z Braytonova oběhu s dělenou rekuperací, kde na nízkotlaké straně je mezi vysokoteplotní a nízkoteplotní částí rekuperátoru umístěn další kompresor. Zvýšením tlaku na nízkotlaké straně dojde ke zvýšení teplotního spádu na nízkoteplotním výměníku a zároveň k nárůstu měrné tepelné kapacity. Tento oběh bude zpravidla dosahovat účinnosti mezi jednoduchým oběhem s rekuperací a rekompresním oběhem.