Experimentální zařízeni Sofia

Experimentální zařízení Sofia je aktuálně budovaná infrastruktura primárně určená k testování kompresorů a turbín na oxid uhličitý. Zařízení umožňuje dosáhnout teploty 550 °C při tlaku 25 MPa a průtoku 23 kg/s. Maximální výkon testované turbíny je omezen na 1,8 MWe. Příkon testovaných kompresorů může být až 1 MWe. Kromě točivých strojů umožňuje zařízení testování dalších komponent, jako jsou výměníky tepla, ventily a další komponenty sCO2 oběhů. Zařízení bude zprovozněno v roce 2024 a pro komerční využití bude dostupné od roku 2025. Toto zařízení je budováno za podpory Technologické agentury České republiky, Ministerstva průmyslu a obchodu a dalších soukromých zdrojů. Na zařízení spolupracuje Doosan Škoda Power, ÚJV a společnost Inpraise Systems.