Slide 1
Image is not available
sCO2 Energy

Vysoce účinné energetické oběhy a systémy akumulace energie

Vítejte na webu sCO2 Energy. Dozvíte se zde základní informace o nové generaci vysoce účinných energetických oběhů a o systémech akumulace energie založených na proncipu TES. Cílem těchto stránek je podpořit povědomí a uplatnitelnost těchto energetických systémů, které mají potenciál urychlit dekarbonizaci energetického sektoru. Tento web je provozován společností Centrum výzkumu Řež s.r.o.
vrtule_blue_down

sCO2 Technologie

Energetické tepelné oběhy jsou využívány k přeměně tepelné energie na elektrickou již více než sto let. V principu se dělí podle použitého pracovního média na parní, Rankinovi Clausiovy a plynové, Ericsonovy Braytonovy. Parní oběhy dnes fungují na většině elektráren po celém světě. V současnosti se začíná stále více využívat otevřených plynových oběhů spalujících plyn. Pokud pracovní médium v oběhu přesáhne superkritický tlak, mluvíme o superkritických obězích. Tyto mohou pracovat jak s vodou, tak s plyny. sCO2 oběh je zde chápán jako uzavřený superkritický Ericsonův Braytonův (dále jen Braytonův) oběh. Tento je možné aplikovat v různých konfiguracích, nejběžnější uvažované oběhy jsou popsány níže. Výběr nejvhodnějšího oběhu bude vždy záviset na mnoha okrajových podmínkách, jako je kvalita zdroje tepla a jeho množství, druh zdroje tepla a s tím spojená omezení a v neposlední řadě je to stránka finanční.

vrtule_blue_down

Infrastruktura

Centrum výzkumu řež provozuje jedinečnou výzkumnou infrastrukturu zabývající se R&D projekty z oblasti aplikace sCO2 oběhů. Zařízení umožňuje provádět jedinečná měření jejichž výsledky významně napomohou rozvoji a aplikaci sCO2 oběhů v průmyslu

vrtule_blue_down

Projekty

vrtule_blue_down

Aplikace

Pokročilé systémy pro širokou aplikaci v energetickém průmyslu
Malé modulární reaktory
Zbytkové teplo
Obnovitelné zdroje
Spalování odpadu
Skladování tepla (TES)