Termohydraulické analýzy

Výpočetní nástroje a simulace mají nezastupitelnou roli při návrhu a provozu energetických zařízení. Mezi běžně požadované analýzy patří výpočty přestupu tepla, proudění, rozložení tlaků a pružnosti a pevnosti. CVŘ disponuje nástroji a zkušenostmi, které umožňují simulace chování komplexních systémů a okruhů (tzv. systémové analýzy) nebo naopak detailní analýzy dílčích uzlů a jednotlivých komponent s využitím CFD metody. Výpočetní analýzy lze využít při návrhu experimentálních zařízení ale i velkých energetických celků, dále pak pro návrh a optimalizaci dílčích komponent jako jsou například tepelné výměníky nebo turbostroje.