Renewables – geothermal energy, solar thermal

Z obnovitelných zdrojů je možné sCO2 oběh využít pro solární systémy a geotermální energii. Využití pro geotermální energii se zabývá řada studií, kde jsou uvažovány různé koncepty oběhu včetně samotížného uspořádání. U dostatečně hlubokých suchých vrtů by pro oběh stačila díky velkým hustotám studeného a horkého média pouze gravitační síla a oběh by nemusel být vybaven kompresorem. Ze solárních systémů je oběh použitelný pro koncepty CSP (Concentrated Solar Power), které mohou pracovat s různými teplonosnými médii. Co2 může být použito přímo jako chladivo tepelného přijímače (receiver). Běžná a více používaná je však verze, kdy je koncentrovaná solární energie v podobě tepla akumulována do roztavených dusičných solí, nebo nově například do pevných keramických částic. Tepelná energie je pak využita k přeměně na elektrickou energii po celých 24 hodin, tedy i v noci. Vývojem a uplatněním posledně zmiňovaného konceptu se zabývá například projekt COMPASsCO2, jehož popis naleznete v záložce projekty.