Testování komponent

Vzhledem k vysokým provozních parametrům je testování nových komponent tepelných okruhů nezbytnou součástí jejich vývoje a kvalifikace. Typickými komponentami vyžadujícími testování při reálných parametrech jsou například inovativní tepelné výměníky, turbostroje nebo armatury. Experimentální smyčka sCO2 SUSEN umožňuje testování komponent při teplotách do 550 °C, tlacích 25 MPa a průtocích až 0,3 kg/s. Řádově větší komponenty pak bude možné testovat na aktuálně budovaném zařízení SOFIA.
S využitím smyčky sCO2 SUSEN bylo v rámci několika projektů provedeno testování různých komponent. Testovány byly například mikrokanálové tepelné výměníky v rekuperačním zapojení, parní kondenzátor chlazený sCO2, vzduchové chladiče sCO2 oběhů nebo turbínou poháněný kompresor.