Braytonův oběh s regenerací

Jedná se o jednoduchý Braytonův oběh doplněný o rekuperační výměník viz obrázek níže. CO2 je po stlačení v kompresoru vedeno do rekuperačního výměníku, kde dochází k jeho prvnímu ohřátí. Dále pokračuje do zdroje tepla a poté je přivedeno na turbínu kde expanduje a koná práci. Následně prochází nízkotlakou stranou rekuperačního výměníku a po průchodu chladičem, kde je ochlazeno na nejnižší pracovní teplotu je přivedeno zpět na sání kompresoru. Doplněním rekuperace tepla dojde ke značnému zvýšení účinnosti a takovýto oběh je již použitelný pro energetiku, přesto dosahuje nižších účinností v porovnání s následujícími pokročilejšími sCO2 oběhy.