Materiálové testy

Dostupnost a vlastnosti konstrukčních materiálů jsou limitujícím faktorem prakticky v každém směru vývoje energetických technologií. U sCO2 oběhů jsou nároky na materiály dané především vysokými tlaky a teplotami, a především při vysokých teplotách také korozivním prostředím.
Existující, případně nově vyvinutá infrastruktura CVŘ může být využita pro testování materiálů v prostředí odpovídajícím provozu sCO2 oběhů. Autokláv pro korozní testy umožňuje dosažení teplot až 850 °C a tlaků 25 MPa a lze jej provozovat při relativně nízkých nákladech s vysokým počtem testovaných vzorků z různých materiálů. Materiálové testy lze provádět i s využitím smyčky sCO2 SUSEN, kde kromě superkritických parametrů (až 550 °C a 25 MPa) lze dosáhnout i vysokých rychlostí proudění.
Výhodou CVŘ je nejen možnost využití unikátních zařízení pro testování v superkritických podmínkách, ale i dostupnost moderní infrastruktury pro hodnocení vlastností materiálů. To zahrnuje například optické nebo elektronové mikroskopy pro hodnocení struktury exponovaných vzorků nebo řadu zařízení pro mechanické testy. Rozsáhlá testovací kampaň byla provedena například v rámci projektu sCO2-FLEX, kde bylo testováno více než 80 vzorků různých materiálů při podmínkách odpovídajících sCO2 oběhům. Část vzorků byla kromě teplot a tlaků exponována rovněž vysokým rychlostem nad 100 m/s za účelem simulování podmínek na lopatkách točivých strojů.