Návrh a realizace experimentální infrastruktury

Dlouhodobá zkušenost ve vývoji, realizaci a provozu experimentální infrastruktury pracující s různými médii a parametry staví CVŘ do role partnera způsobilého dodávat taková zařízení dle požadavků zákazníka. Může se jednat o statické autoklávy pro korozní testy, nebo o komplexní experimentální technologické okruhy využitelné pro materiálový výzkum, testování komponent nebo jakékoliv jiné účely.
CVŘ vyvinulo, vyrobilo a úspěšně provozuje experimentální smyčku sCO2 SUSEN, která je využívána v rámci řady projektů a patří k největším superkritickým testovacím smyčkám v Evropě. Podobná zařízení byla vyvinuta a zprovozněna pro jiná média (například vysokoteplotní heliová smyčka HTHL-2).