Další modifikace

Další možné úpravy cyklu zahrnují kombinaci výše uvedených oběhů s tím, že je využito dělené vícestupňové komprese, respektive expanze s mezichlazením, respektive meziohřevem. Pro vysokopotenciální zdroje tepla lze s výhodou využít i kaskádového zapojení více oběhů, nebo použít různá složitější řešení s více turbínovými či kompresorovými jednotkami. Tyto možnosti jsou však spíše teoretické, jelikož komplikovanější zapojení oběhu a použití extrémně vysokých vstupních teplot vede na velmi nákladné, a tudíž neekonomické řešení.